avow logo

AVOW

Y Cysylltiad PERFfaith DIWRNOD YMGYNGHORI

Diwrnod i ddod â  Defnyddwyr a Darparwyr Gwasanaeth, Rheolwyr a Chomisiynwyr, at ei gilydd

i greu dealltwriaeth wirioneddol

o’r Drefn Wasanaethau yn Wrecsam

DYDD IAU Y 14eg o CHWEFROR 2013

Yn EGLWYS Y DRINDOD, STRYD Y BRENIN, WRECSAM

9.30 y bore ar gyfer Defnyddwyr Gwasanaeth

12.30 – 4 y prynhawn ar gyfer Darparwyr Gwasanaeth a Chomisiynwyr

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tony Ormond ar 01978 312556 / tony.ormond@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design