avow logo

AVOW

Mae ein cronfa ‘MAD’ yn tyfu…

Wrth i CMGW barhau i ddathlu ei blwyddyn Jiwbilî Arian eleni, mae ymdrechion yn parhau i godi mwy o arian ar gyfer ein Grant MAD (“Gwneud Gwahaniaeth”). Gyda chefnogaeth Busnesau’n Cefnogi Cymunedau (B2C), mae CMGW bellach yn gal war fusnesau lleol i gyfrannu unrhyw rodd y gallent nhw i’r gronfa.

Y nod ydi codi £10,000 a bydd yr holl arian a dderbynnir yn cael ei ail-ddosbarthu i achosion teilwng sy’n gwneud gwahaniaeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gall rhodd fechan wneud gwahaniaeth mawr i un o’r achosion hyn sy, yn eu tro, yn gwneud gwahaniaeth oddifewn i’ch cymuned chi.

Fel yr eglurodd John Gallanders, Prif Swyddog yn CMGW: “Mae’r gronfa yn fodd i ni allu dweud diolch am yr holl gefnogaeth mae grwpiau’r drydedd sector yn eu rhoi i’r gymuned yn Wrecsam.

“Codi arian i’r drydedd sector ydi hon, nid ar gyfer CMGW, ac fe fydd pob ceiniog a roddir i Gronfa Grant Gwneud Gwahaniaeth yn cael ei hail-ddosbarthu i grwpiau cymunedol a gwirfoddol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, a fydd yn cael cyflwyno’u ceisiadau ar gyfer eu prosiect “Gwneud Gwahaniaeth” yn hydref 2013. Eleni, fe welir dosbarthu cronfa grant Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol gan CMGW yn dod i ben gan fod Llywodraeth Cymru bellach yn dyrannu’r hynny mewn modd gwahanol , ond bydd ein cronfa grant MAD yn sicrhau bydd grwpiau lleol yn parhau i elwa.

Dywedodd Alison Roberts, Swyddog Prosiect B2C: “Mae grwpiau’r drydedd sector yn Wrecsam yn gwneud gwahaniaeth anferth i gymaint o bobl oddifewn i’r Cyngor Bwrdeistref ac fe fase hi’n wych pe gallai busnesau lleol roi rhywbeth yn ôl trwy gynllun grant Jiwbilî Arian CMGW. Byddai hyd yn oed gyfraniad bach yn gwneud gwahaniaeth enfawr i un o’r grwpiau hyn, felly dwi’n cymell ac yn annog pob busnes yn Wrecsam i ymuno a gwneud yr hyn a allent nhw.”

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi neu’ch busnes gyfrannu at Gronfa Gwneud Gwahanith Jiwbili Arian CMGW:

– Gawl heibio swyddfa CMGW ar Stryd Egerton, Wrecsam.

– Ymweld â www.justgiving.com/AVOW-MAD-Grant.

– Neu fe allwch anfon neges testun AVOW00 gan ychwanegu un ai 5 neu 10 (sef gwerth eich cyfraniad) at 70070. Bydd eich rhodd gyfan yn mynd i’r cynllun grant i’w ail-ddosbarthu ymysg

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design