avow logo

AVOW

Cyfarfod Cyffredinol

Dydd Mawrth 12 Mawrth 2013

2pm, Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam

Siaradwr gwadd

Kevin Roberts

Cymunedau 2.0

Prosiect TG yn helpu pobl a mudiadau i wneud y gorau o dechnoleg TG

Os ydi’ch mudiad chi’n helpu pobl fydd yn cael eu heffeithio gan y Diwygiad Lles a’r angen i wneud popeth ar-lein, yna dewch i’r digwyddiad yma!

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design