avow logo

AVOW

Gwahoddiad i Wneud Cais am Grantiau Cychwyn a Grantiau Datblygu iGlybiau Cinio

Fel rhan o Raglen Ddatblygu Gwasanaethau Dydd, mae Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig grantiau unigryw bach i ategu’r broses o ddatblygu clybiau cinio newydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gwahoddir  ceisiadau  gan  unigolion  neu  sefydliadau  sydd  am  ddatblygu clybiau cinio newydd.

Gwahoddir ceisiadau hefyd gan glybiau cinio am grantiau unigryw bach i ddatblygu eu gwasanaeth.

Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais am grant, cysylltwch a:

Yvonne Kelso, Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Adeiladau’r Goron, 31 Stryt Caer, Wrecsam LL13 SBG ·

Ffon: 01978 298617  ebost:commissioning@wrexham.gov.uk

Neu ffoniwch Lindsay Sullivan, Swyddog Datblygu Age Concern ar 08450 549822  ebost: LSullivan@acnew.org.uk

Rhaid cyflwyno Ceisiadau Grant erbyn 5pm Dydd Gwenner  30 Tachwedd 2012.

Siaradwch efo’r eich Gymuned, os gwelwch yn dda

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design