avow logo

AVOW

Cydnabod gwirfoddoli!

Gall gwirfoddoli newid eich bywyd, gan ddod â llawer o fanteision megis sgiliau, profiad, cyfarfod pobl newydd, gwella hunanhyder a chydnabyddiaeth. Mae dau wirfoddolwr CMGW wedi’u cyflwyno’n ddiweddar gyda gwobrau am eu gwirfoddoli eithriadol.

Louise Bollington sy wedi ennill Gwobr yr Uchel-Siryf am wirfoddoli ar gyfer Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam CMGW am bron i 4 mlynedd. Cyflwynwyd y wobr gan yr Uchel-Siryf yn CMGW ar Fawrth 28ain, 2013. Mae hi’n darparu gwasanaeth cynghori un ac un RHAD ac am DDIM i Ofalwyr sy’n byw yn Wrecsam. Mae’r sesiynau hynny’n rhoi cyfle i Ofalwyr dadlwytho straen a phwysau mae gofalu yn gallu’i gael ar eu lles emosiynol. Mae Louise hefyd wedi cynorthwyo mewn nifer o ddigwyddiadau dros y blynyddoedd. Mae ei hymroddiad i’r gwasanaeth a’r unigolion dan ei chefnogaeth yn anhygoel. Mae yna lawer o sylwadau positif am y cymorth a’r gefnogaeth a roddodd dros y blynyddoedd.

Fe ddywedodd Louise: “Dwi’n teimlo’n falch iawn ac yn fraint fod CMGW wedi rhoi’r cyfle i mi wasanaethu fy nghymuned. Mae’n fy ngwneud yn ostyngedig ac yn hapus iawn o fod wedi cael fy newis ar gyfer Gwobr yr Uchel-Siryf”.

Gwobrau Cymunedol Addysg Oedolion Wrecsam

Rydym yn falch o gael cyhoeddi i un o’n gwirfoddolwyr, Wayne Greenshields, ennill Gwobr Addysg Lles ac Iechyd yng Ngwobrau Cymunedol Addysg Oedolion Wrecsam yn ogystal â gwobr glodwiw Dysgwr Cyffredinol y Flwyddyn. Da iawn ti, Wayne.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Louise Bollington derbyn Gwobr Uchel Siryf gan yr Uchel Siryf Henry Dixon

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli?

Mae Canolfan Gwirfoddoli CMGW yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol a chenedlaethol gyda recriwtio gwirfoddolwyr oddifewn i Fwrdeistref Sirol Wrecsam. Rydym hefyd yn cefnogi gwirfoddolwyr posib i gael hyd i gyfleoedd addas yn lleol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli, fe fedrwch wneud cais i wirfoddoli a gweld y cyfleoedd diweddaraf ledled Cymru ar-lein trwy www.volunteering-wales.net neu os am archebu apwyntiad un ac un galwch 01978 312556 neu e-bostio vb@avow.org.

Galw Heibio Recriwtio Gwirfoddolwyr

Rydym hefyd yn cynnal sesiynau Galw Heibio Recriwtio Gwirfoddolwyr, a gynhelir fel arfer ar ddydd Mawrth cyntaf y mis rhwng 10yb ac 11yb yng Nghanolfan Gwirfoddoli CMGW, lle mae cyfle i gyfarfod â staff a gwirfoddolwyr o grwpiau gwirfoddol lleol, dod i wybod am y gwasanaethau a ddarperir ganddyn nhw a sut y gallwch chi ymwneud â hyn. Fe gynhelir y sesiwn galw heibio nesaf ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 2ail, 2013, rhwng 10-11.30yb, felly croeso ichi ddod i ymuno â ni wybod mwy, bydd lluniaeth ar gael.

Gwyliwch gyfweliad gyda Vicky Hand, Swyddog Recriwtio Gwirfoddolwyr CMGW, yn egluro be ydi Sesiynau Recriwtio Gwirfoddolwyr: www.youtube.com/watch?v=cL5dDhToGJo

Dilyn Canolfan Gwirfoddolwyr CMGW ar Twitter: @WrxVolCentre

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design