avow logo

AVOW

Grant dan Arweiniad Ieuenctid

 

Dyddiadau agor a chau rownd nesaf y grant

Agor: 30-5-2017

Cau: 9-6-2017

Grantiau o hyd at £500 i bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn prosiect gwirfoddoli dan arweiniad yr ifanc

Meini prawf:

Grŵp o bobl ifanc o’r enw Youth are Funders yw’r corff gwneud penderfyniadau ar gyfer y grantiau. Maent yn cynnwys pobl ifanc o bob rhan o’r wlad ac maent yn cwrdd yn rheolaidd i wneud penderfyniadau am geisiadau. Gallwch ofyn am geisiadau drwy fy e-bost neu’r manylion cysylltu ar y gwaelod.

Wedi’i atodi mae’r Arweiniad i Grantiau Youth Are Funders. Mae hwn yn rhoi meini prawf hawdd eu darllen i ddangos sut i gael gafael ar y grant a gynigir gan Youth Are Funders. I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â mi: Chris.Ablett@flvc.org.uk / 01352 744019

gwirvolyafflvc

 

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design