avow logo

AVOW

Gweithdy grantiau GwirVol Ebrill y 30ain

Hoffech chi grant i ariannu cyfleoedd newydd i Wirfoddolwyr rhwng

14 a 25 oed? Mae staff GwirVol yn dod i AVOW ddydd Mawrth, Ebrill y 30ain i roi mwy o wybodaeth am y grantiau ac i gynnal gweithdy ar ‘Sut i Ymgeisio’.

Mae tri grant ar gael:

• Creu Cyfleoedd:

I ariannu prosiectau gwirfoddoli newydd ar gyfer pobl ifanc, i greu swyddi gwirfoddol newydd neu i recriwtio mwy o bobl ifanc i swydd wirfoddol; mae hyd at £10,000 ar gael.

• Gwirfoddolwyr y Mileniwm:

I gydnabod ymroddiad pobl ifanc tuag at wirfoddoli drwy gyflwyno gwobrau rhagoriaeth am wirfoddoli dros 200 awr; mae hyd at £10,000 ar gael.

• Rhyngwladol:

I ddatblygu cyfleoedd i wirfoddoli dramor er lles pobl ifanc a chymunedau Cymru; mae hyd at £30,000 ar gael.

Bydd gennych chi o Fawrth y 1af tan fis Mehefin i ymgeisio am grantiau GwirVol 2013.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design