avow logo

AVOW

Cymorth Rhodd gydag Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam

Mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam wedi penderfynu cynnig cyfle i elusennau lleol godi arian drwy ddarparu tocynnau i weld gemau Wrecsam fel gwobrau mewn raffl neu ocsiwn. Mae’n gyfle gwych i’ch mudiad elwa ohono a hefyd yn gyfle i chi hyrwyddo’ch mudiad mewn gemau cartref Clwb Pêl Droed Wrecsam.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Terry Stott ar terry.stott@wst.org.uk Anfonwch gais i dderbyn cyfraniad ‘Cymorth Rhodd’ ganddo ac fe wneith o gysylltu’n ôl â chi.

Mae hefyd cyfle i chi ddod draw i gefnogi Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn Niwrnod Agored Clwb Pêl Droed Wrecsam o 10yb tan 2yp ar Awst y 3ydd”.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design