avow logo

AVOW

Datganiad i’r Wasg. Sir Wrexham/Sir y Fflint – Partneriaeth yn cael eu wireddu

Mae cyfle cyffrous i ymchwilio datblygiad newydd, sef  dosbarthu bwyd dros ben o’r archfarchnadoedd yn Wrecsam, yn cael eu lansio gan cyrff lleol wedi’I leoli yn y Sir gan cynnwys: Amgylchedd Cymru, AVOW, Gogledd Gororau Cymru, Rhwydwaith Amgylcheddol Wrecsam aCAIS.

Mae’r grwp ’Rhanbwyd dros Wrecsam’ yn cynnwys mentrau cymdeithasol a cynrichilowyr y Cyngor Sir o’i thim Newid Hinsawdd a Cynadledwyedd, pwy fydd yn edrych ar y potensial i ddosbarthu bwyd dros ben gan y diwidiant bwyd, siopau lleol a’r diwidiant lletya a’i rhoi i elysennau a prosiectau cymdeithasol lleol

Bydd y model, sydd wedi’u selio ar Fareshare UK yn ymchwilio cyfleon lleol i adfer bwyd da rhag tirlenwi gyda’r amcan o sefydlu prosiect newydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae prosiectau Rhanbwyd bellach wedi’i sefydu yng nhymunedau Caerdydd a Llandudno.

Dywedodd Eifion Williams, Cadeirydd Rhanbwyd Wrecsam: “Ein amcan yw sefydlu prosiect Rhanbwyd yn yr ardal a fydd yn gallu dosbarthu bwyd, o fewn y dyddiad defnyddio, er bydd y sector cumunedol lleol; bwyd da sydd fel arfer yn cael eu tirlenwi neu eu losgi

“Mae bwyd yn cael eu thyfu i’w fwyta nid eu losgi na’i tirlenwi. Ond pob blwyddyn mae miliynnau o dunellau o bwyd dda yn cael eu taflu oherwydd y ffordd mae’n cael eu cynyrchu, eu farchnata a’i chlydo. Yn ogystal a’r buddion amgylcheddol y fenter newydd hon, byddem yn taclo’r testun moesol o bwyd dda yn cael eu thaflu ac ar yr un pryd yn cynnig sialens i’r modd y mae bwyd yn cael eu thrin yn Nghymru a’r Deyrnas Unedig”

Mi fydd yr ymchwil yn cael eu wireddu gan ymchwilwyr proffesiynol, Sastun Ltd, cwmni lleol a fydd yn gweithio’n agos gyda Grwp Rhabwyd Wrecsam. Mae cyllid ar gyfer y prosiect wedi eu dderbyn gan Amgylchedd Cymru a’r Cynllun Datblygiad Gwledig i Gymru 2007-2013 a chafwyd eu ariannu gan Llywodraeth Cymru a’r Cynllun Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.

Mae Pwyllgor Llywio Rhanbwyd Wrecsam yn gofyn i busnesau a mudiadau cymdeithasol lleol i cysylltu ag:Eifion Williams: fareshare4wrexham@gmail.com

Ffeithiau Bwyd:

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design