avow logo

AVOW

Sesiwn Saethu Colomennod Clai i Ofalwyr Ifanc ar Ragfyr y 18fed

Ydych chi’n nabod rhywun rhwng 18 a 25 mlwydd oed sy’n gofalu am rywun arall? Efallai eu bod yn gofalu am frawd neu chware anabl neu riant â phroblemau iechyd meddwl/ salwch / anabledd. Neu efallai eu bod yn gofalu am bartner â chyflwr meddygol tymor hir neu am fab neu ferch ag anghenion ychwanegol.

Os ydych chi’n nabod gofalwr ifanc cofiwch sôn wrthyn nhw am y sesiwn Saethu Colomennod Clai sydd ar ddydd Mawrth, Rhagfyr y 18fed. Mae’r sesiwn yn rhad ac am ddim ac yn gyfle i gymdeithasu a chymryd rhan gyda gofalwyr eraill.

Bydd y grŵp yn gadael AVOW am 9yb ac yn dychwelyd rhwng 1 a 2yp.

Mae tri lle ar ôl – y cyntaf i’r felin ydi hi!

Cysylltwch â Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam ar 0800 276 1070  /carers@avow.org / Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design