avow logo

AVOW

Rhestr Wirio Iechyd a Diogelwch defnyddiol ar gyfer Neuaddau Pentref

Yn dilyn ein Fforwm Adeiladau Cymunedol yn ddiweddar, derbyniwyd gwybodaeth gan y Pwyllgor Gwaith Iechyd a Diogelwch am restr wirio hynod ddefnyddiol ar gyfer y pwyllgorau rheoli. Mae’r rhestr wirio yn ffordd o gydnabod peryglon dichonol a phenderfynu sut gallwn leihau’r peryglon er mwyn sicrhau fod pawb sy’n gwneud defnydd o adeilad cymunedol yn ddiogel. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â John Gallanders john.gallanders@avow.org <mailto:john.gallanders@avow.org>

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design