avow logo

AVOW

Dathliad Bêl Droed yn Wrecsam

Ddydd Gwener diwethaf ar y 15fed o Fawrth bu gornest bêl droed rhwng DAFFA (Drug and Alcohol Free Football Association) a’r Flintshire Flyers ar gae ffug Glyndŵr. Roedd hi’n gêm arbennig iawn hefyd i ddathlu a hyrwyddo penblwydd AVOW yn 25 oed.

Er gwaetha’r glaw a’r oerfel bu i bawb mwynhau gweld DAFFA yn cario’r dydd gydag 16 gôl i dri. Bu i John Leece Jones, Cadeirydd AVOW, gyflwyno tlws i’r tîm buddugol ynghyd a gwobrau i’r chwaraewyr gorau.

Bu diddordeb syfrdanol ym mhrosiect DAFFA dros y misoedd diwethaf. Mae llawer yn ymuno i gadw’u meddwl oddi ar gyffuriau ag alcohol, ac yn wir, mae rhai wedi llwyddo i droi dalen hollol newydd.

Mae’r prosiect yn creu tolc go iawn ym mhroblem gyffuriau’r dref ac mae pawb ar y cynllun yn cyfrannu at ymdrech DAFFA i leihau troseddau.

Dywedodd Tony Ormond: ‘Roedd diwrnod y gêm yn ddiwrnod llwyddiannus dros ben. Roedd o’n ffordd o anrhydeddu gwaith AVOW, ond yn fwy na hynny, yn ffordd o anrhydeddu gwaith y defnyddwyr gwasanaeth hefyd. Mae a wnelo’r prosiect yma â thyfu a datblygu fel pobl ac mae hi’n fraint cael bod yn rhan ohono.’

Dywedodd Wolfy, yr unig  ferch sy’n gapten ar y tîm: ‘Mi newidiodd fy mywyd i’n llwyr ar ôl dechrau chwarae pêl droed gyda DAFFA. Fi ydi’r unig ferch, a dw i’n dangos i’r hogiau be di be. Ar ddiwedd y dydd, dw i’n eu parchu nhw ac maen nhw’n fy mharchu i. Mae hyn wedi rhoi hwb sylweddol i fy hyder i, ac mae o wedi fy helpu i roi trefn ar fy myd. Mi ges i wobr hefyd am fod y chwaraewr mwyaf ymroddgar. Dw i ddim yn cuddio tu ôl i fwgwd dim mwy. Dw i’n gobeithio fy mod i wedi ysbrydoli mwy o ferched i ymuno efo ni a chwarae pêl droed.’

Mae DAFFA yn ymarfer pob dydd Gwener am 12.45 y pnawn ar gae ffug Glyndŵr. Os hoffech chi dorri’n rhydd o afael cyffuriau neu alcohol, neu os wyddoch chi am rywun arall a hoffai wneud hynny, bydd ymuno â’n tîm bêl droed yn ffordd o helpu. Cysylltwch â Tony Ormond o AVOW tony.ormond@avow.org <mailto:tony.ormond@avow.org> / 01978 312556.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design