avow logo

AVOW

Diwrnod Hawliau Gofalwyr – Cymorth mewn Cyfnodau Anodd – Dydd Gwener, Tachwedd y 30ain

Bydd Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ddim. Felly dewch draw i sgwrsio ag aelod o’n tîm:

9.00–4.30yp – Fflat Arddangos Teleofal Cyngor Wrecsam; Fflat 1, Llys Wisteria (cyferbyn â Chlwb Pêl Droed Wrecsam; Ffordd yr Wyddgrug)Cyfle i weld sut mae technoleg yn gallu eich helpu yn eich cartref.

9.30–4.30yp – Ysbyty Maelor Wrecsam & Llyfrgell Wrecsam

9.30–11.30yb – Ysbyty’r Waun

10-12yp – Meddygfa Gresffordd

12-2yp – Canolfan Glyn Ceiriog

2-4yp – Llyfrgell Rhiwabon; Canolfan Iechyd Llai; Meddygfa Owrtyn

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 0800 276 1070 neu anfonwch e-bost at carers@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design