avow logo

AVOW

Cyfle i fod yn ymddiriedolwr gyda WCVA

Cyfle i fod yn ymddiriedolwr gyda WCVA

Allwch chi ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yng Nghymru? 

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn chwilio am rywun sydd â sgiliau digidol, cyfathrebu neu farchnata i ymuno â’n bwrdd ymddiriedolwyr. Nid oes angen profiad blaenorol o fod yn aelod o fwrdd nac yn ymddiriedolwr. 

Rydym wrthi’n chwilio am rywun i ymuno â bwrdd WCVA fel ymddiriedolwr sydd â sgiliau/profiad yn o leiaf un o’r meysydd canlynol:

  • Digidol – a allwch ein helpu i gynyddu ein gweithgareddau digidol?
  • Cyfathrebu – a allwch ein helpu i gyfathrebu ar draws llwyfannau lluosog ac â phobl ledled Cymru?
  • Marchnata – a oes gennych syniadau ynglŷn â sut y gallwn hyrwyddo gwaith elusennau, grwpiau gwirfoddol a gwirfoddolwyr?

Os oes gennych sgiliau/profiad yn y cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu digidol, estyn allan at gynulleidfaoedd a chyfleu negeseuon yna fe fyddem wrth ein boddau o glywed gennych.

I gael manylion pellach a chael gwybod sut i ymgeisio ewch ar ein gwefan

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design