avow logo

AVOW

Galwad am Wirfoddolwyr: Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi – 1AF Mawrth

Galwad am Wirfoddolwyr: Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi - 1AF Mawrth

Byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn steil eto eleni gyda gorymdaith trwy strydoedd Wrecsam ar dydd Iau, 1af Mawrth (1:00-2:00yh).  Yn ogystal â hyn byddwn yn cynnal cystadleuaeth addurno ffenestri siopau yn y dre.

I sicrhau llwyddiant yr orymdaith byddwn angen cymorth gwirfoddolwyr i stiwardio’r digwyddiad oherwydd y nifer o bobl dan ni’n disgwyl bydd yn cymryd rhan.  Byddwn angen o leiaf 20 o stiwardiaid yn Wrecsam, yn bennaf i sefyll ar gorneli strydoedd ar hyd llwybr yr orymdaith i hebrwng y cerddwyr ac i wneud yn siŵr eu bod yn symud ymlaen ar hyd y daith yn ddiogel.  Hefyd bydd angen stiwardiaid yn Sgwâr y Frenhines cyn, yn ystod, ac ar ddiwedd yr orymdaith a’r dathliad.  Bydd pob stiward yn cael arweiniad gan aelod o staff Menter Iaith Fflint a Wrecsam ac yn cael benthyg siaced lachar am y digwyddiad.  Bydd Walkie Talkies ar gael i stiwardiaid penodol.   Mae angen i stiwardiaid gorymdaith Wrecsam fod ar gael o 12:00 ac mi fasau cymorth i dacluso offer a.y.b. ar ddiwedd y dathliad yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

Gawn ni ofyn, yn garedig iawn, am eich cefnogaeth trwy gynnig eich amser i stiwardio’r digwyddiad.    Edrychwn ymlaen at glywed gynnoch yn fuan iawn.

Os fedrwch chi hefyd hysbysebu’r galwad yn bellach, byddwn yn ddiolchgar iawn.

gwen@menterfflintwrecsam.cymru                       01352-744040

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design