avow logo

AVOW

PENODI YMDDIRIEDOLWYR

Ar hyn o bryd mae Gofal Croesffyrdd Gogledd Cymru’n chwilio am Ymddiriedolwyr newydd i ychwanegu at aelodaeth ei Fwrdd.

Rydym yn elusen gofrestredig sy’n rhoi cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr ledled Gogledd Cymru, gan gynnig cyfnodau o seibiant angenrheidiol iawn i bobl.

Os oes gennych unrhyw amser sbâr y gallech ei neilltuo i’n sefydliad, byddem yn ddiolchgar iawn i glywed gennych. Dydy hi ddim yn hanfodol bod gennych brofiad o’r sector gofalu, oherwydd byddem yn croesawu sgiliau mewn meysydd eraill megis cyllid, marchnata, y gyfraith, rheolaeth ac iechyd. Byddem hefyd yn falch iawn i dderbyn ceisiadau gan ofalwyr a allai ddod â’u profiad personol hwy o’r rôl o ofalu at y Bwrdd.

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd oddeutu unwaith y mis a byddwn yn talu eich treuliau teithio. Os hoffech wneud cais neu gael rhagor o fanylion, ffoniwch Alison Jones ar 01492 516435 neu e-bostiwch alison.jones@nwcrossroads.org.uk.

Rhif Elusen Gofrestredig: 1119142

Rhif AGGCC: WO30001450

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design