avow logo

AVOW

Stonewall Cymru Lleoliadau Gwaith

Stonewall Cymru Lleoliadau Gwaith

 

work_placements_flyer_a5_digital_1494341419-page-002

 

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a draws rhwng 16 a 25 oed i wneud wythnos o brofiad gwaith gwirfoddol gydag un o’n hyrwyddwyr Amrywiaeth yng Nghymru.

Rydyn ni’n gwybod bod pobl yn perfformio’n well pan maen nhw’n gallu bod yn nhw eu hunain a trwy ein rhaglen Lleoliadau Gwaith bydd pobl ifanc hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thraws yn cael cymorth gan fodel rôl i wella eu hyder, ennill ar sgiliau newydd a chael profiad gwerthfawr o weithio gyda chyflogwr LHDT-gyfeillgar.

Rhai o’r sefydliadau sydd wedi cynnig lleoliad gwaith yn y gorffennol yn cynnwys:

  • Llywodraeth Cymru
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Prifysgol Caerdydd
  • Cyfreithwyr New Law
  • Swyddfa Ystadegau Gwladol

Hoffwn wahodd unrhyw berson ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws i ymgeisio, beth bynnag yw eu profiad, ac yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan rheini nad sydd wedi bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ers tro. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i baru ymgeiswyr llwyddiannus gyda sefydliad a rôl sy’n cyd-fynd gyda’u diddordebau a’r sgiliau maent yn gobeithio ennill.

 

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design