avow logo

AVOW

Swyddog Prosiect – 27 Mawrth

Swyddog Prosiect - 27 Mawrth

Swydd: Swyddog Prosiect

Oriau: 17.5 awr yr wythnos

Cyflog: £18,805 pro rata

Lleoliad: Abergele

Tymor: Tymor Sefydlog, 3 blynedd

Dyddiad Cau: 27 Mawrth

Yngl’n a’r person

Er mwyn bod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae’n rhaid i chi fod a’r sgiliau a phrofiad canlynol:

 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog
 • Y gallu i weithio fel rhan o dim
 • Sgiliau trefnu da
 • Ymagwedd drefnus a thrylwyr gyda sylw at fanylion
 • Sgiliau dadansoddol cryf
 • Wedi’i addysgu i lefel TGAU neu gyfwerth a phrofiad
 • Gwybodaeth weithredol dda o egwyddorion ac arferion monitro a gwerthuso
 • Yn gallu dangos dealltwriaeth o’r materion sy’n wynebu pobl h?n ac anghenion a disgwyliadau oedolion diamddiffyn sydd ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol
 • Sefydlu, gweithredu a gwella systemau monitro effeithiol yn barhaus
 • Profiad o ddadansoddi data a dod i gasgliadau
 • Paratoi cofnodion ac adroddiadau ysgrifenedig cywir
 • Yn gallu defnyddio TG, gan gynnwys defnyddio e-bost, prosesu geiriau, taenlenni a phecynnau cronfa ddata
 • Oherwydd gofynion penodol y rol hon, mae angen ymweld a gwahanol leoliadau, a gall rhai ohonynt fod yn bell heb fynediad at drafnidiaeth gyhoeddus. Felly, mae’n rhaid i chi gael mynediad at gar ac rydych chi’n fodlon ac yn gallu ei ddefnyddio ar y cyd a’ch dyletswyddau
 • Gallu ac yn barod i weithio rhai oriau anghymdeithasol

Er mwyn cadw lle: http://bit.ly/2oXgMmN

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design