avow logo

AVOW

Swyddog Perfformiad (Cyfnod Mamolaeth) – 20 Hydref

Swyddog Perfformiad (Cyfnod Mamolaeth) - 20 Hydref

£27,668 yn codi i £29,323 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA, neu aelodaeth o gynllun pensiwn y llywodraeth leol.

Lleoliad: Y Rhyl

Nod y swydd yw gweithio’n rhagweithiol fel rhan o dîm i ymgymryd â dyletswyddau sy’n cyfrannu at gyflawni’r gweithrediad perfformiad a chymorth o fewn y Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol.  Gweithio’n agos gyda phrosiectau i helpu i sicrhau y cyflawnir lefelau a thargedau perfformiad gwasanaeth y cytunwyd arnynt yn unol â’r meini prawf a gytunwyd â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a Bwrdd ac Uwch Dîm Rheoli WCVA.

Ystyrir secondiadau ar gyfer y swydd hon. 

Dyddiad cau: 20 Hydref 2017

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design