avow logo

AVOW

Swydd Wag — Aelod – Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru – 4 Awst

Swydd Wag -- Aelod - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru - 4 Awst
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd ym Medwas, ger Caerdydd
£5,076 y flwyddyn, gall Aelodau hawlio costau teithio a threuliau rhesymol eraill o fewn cyfyngiadau rhesymol.
18

blwyddyn

Gwybodaeth ychwanegol:

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn defnyddio gwasanaethau Minervasearch.com wrth ymgymryd â’r broses.

Am fwy o wybodaeth am y broses ddethol neu help i ymgeisio am y swydd hon,, cysylltwch â:

Y Ganolfan Cydwasanaethau Gorfforaethol
Ffôn: 029 2082 5454
E-bost: DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am rôl Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a rôl yr Aelod(au), cysylltwch â’r Is-adran Addysg Uwch:

Ffôn: Colette Eley 03000 250523
E-bost: colette.eley@wales.gsi.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am benodiadau cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.cymru.gov.uk/penodiadaucyhoeddus

Sut i wneud cais: http://bit.ly/2uzMvyI

Dyddiad Cau: 16 Hydref 2017 Hyd at 20 Hydref 2017

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design