avow logo

AVOW

Independent Member (Trade Union) – 1 Rhagfyr

Independent Member (Trade Union) - 1 Rhagfyr

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ei dosbarthu mor eang â phosib.

01/12/2017 yw’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau.

Gallwch weld ein gwefan yma: www.llyw.cymru./penodiadaucyhoeddus

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â mi ar y rhif isod.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design