avow logo

AVOW

Cyfreithiwr y Llywodraeth – 31 Awst

Cyfreithiwr y Llywodraeth - 31 Awst

£48,650
Amser llawn, ond yn agored i bobl sydd am weithio’n rhan-amser a rhannu’r swydd
Caerdydd
Pwrpas y Swydd

Mae’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yn gyfrifol am ddarparu’r holl wasanaethau cyfreithiol i Lywodraeth Cymru gan gynnwys rhoi cyngor ar faterion cyfraith gyhoeddus cymhleth, ymdrin ag ymgyfreitha proffil uchel a llunio holl is-ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Mae Cyfreithwyr y Llywodraeth yn gweithio mewn timau, gyda phob un yn ymdrin â phortffolio o gyfrifoldebau gweithredol Llywodraeth Cymru.

Mae Cyfreithwyr y Llywodraeth yn gweithio i Uwch-gyfreithiwr y Llywodraeth sy’n Arweinydd Tîm o fewn portffolio penodol. Dynodir y portffolios hynny gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a gallant newid o bryd i’w gilydd i adlewyrchu sefydliad ehangach Llywodraeth Cymru, anghenion busnes y swyddfa neu i hwyluso datblygiad proffesiynol yn y swyddfa. Mae Cyfreithwyr y Llywodraeth yn atebol i Uwch-gyfreithwyr y Llywodraeth a Dirprwy Gyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cyfreithiol, ac yn darparu cefnogaeth iddynt.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design