avow logo

AVOW

Gweithiwr Teulu Cefnogol – 5yp, 27 Tachwedd

Gweithiwr Teulu Cefnogol - 5yp, 27 Tachwedd

Gweithiwr Teulu Cefnogol

18 awr yr wythnos – oriau hyblyg

2 diwrnod oriau craidd 1.30 – 6.30 yh a Sadyrnau.

Mae hwn yn swydd 3 mlynedd yn amodol ar gyllid.

£9,852-£11,528 Graddfa NJC 22-27

Mae Family Friends yn hyrwyddo lles teuluoedd sydd gyda o leiaf un plentyn rhwng yr oedran 5 a 11 mlwydd oed. Rydym yn anelu i leddfu straen rhieni sy’n ymwneud â magwraeth eu plant trwy ddarparu cyngor, cefnogaeth, cyfeirio a gwella sgiliau bywyd a cymdeithasol.

 Byddech yn gyfrifol am:·

  • Darparu cefnogaeth emosiynol neu / ac ymarferol i deuluoedd mewn angen·
  • Cefnogi teuluoedd a gweithiwr cefnogol i weithio gyda’u gilydd·
  • Cofnodi gwybodaeth cywir a chasglu adroddiadau·
  • Cysylltu ag asiantaethau eraill sy’n cefnogi teuluoedd·
  • Mewnbwn a chasglu’r bas data

Dylai fod gennych o leiaf ddwy flynedd o brofiad o :·

  •       Sgiliau rhieni  a dealltwriaeth o anghenion teuluoedd·
  •     Weithio gyda teuluoedd sydd yn delio a materion iechyd meddwl a / neu deuluoedd Ethnig·
  •   Gweithio i derfynau amser tynn

Bydd rhaid i chi fod â lleiafswm o Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu gymhwyster gyfatebol.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr gael defnydd o’u car eu hunain bydd costau trafeilio yn cael eu taluMae’r swydd hwn yn ddibynol ar gliriad DBSI gael pecyn cais ffoniwch 01978 366115 neu e – bostiwch familyfriends@lineone.net

 

Dyddiad Cau : Dydd Llun  27ain  Tachwedd 2017  am 5yh

Dyddiad Cyfweliad : Dydd Llun 4ydd Rhagfyr 2017

Mae Family Friends yn ymrwymedig i gyfle cyfartal ac amrywiaeth.   Rhif Elusen Gofrestredig : 1160655

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design