avow logo

AVOW

Partner Gyflogwr – Dyddiad cau dydd Sul 28 Mai

Partner Gyflogwr - Dyddiad cau dydd Sul 28 Mai

chwaraeteg

 

 

 

Rydymyn arwain BBaChau Cymru ar daith newid diwylliant tuag at gydraddoldeb rhywiol… awyddus i ymuno â’n tîm?

Y cyfle
Fel Partner i Gyflogwyr byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn cyfarfod busnesau er mwyn cael dealltwriaeth o’u nodau busnes, eu cymhellion a’u huchelgais. Byddwch yn defnyddio’ch gwybodaeth am adnoddau dynol, datblygu sefydliadol, cydraddoldeb, amrywiaeth ac arferion gwaith modern i gefnogi’ch cleientiaid i ddenu, cadw, datblygu ac ysgogi diwylliant cynhwysol.

Partner Gyflogwr – swyddfa Colwyn Bay
£29,463 y flwyddyn pro rata
Rhan amser neu lawn amser yn ystyried (21 awr – 35 awr)

Mae’r rôl hon yn cael ei gynnig ar gontract tymor penodol hyd 31 Mawrth 2018.
Croesewir cyfleoedd secondiad.

Psst …Efallai eich bod chi’n credu mai dim ond menywod rydyn ni’n eu recriwtio ond dydy hynny ddim yn wir. Yn Chwarae Teg, rydym yn ymfalchïo ein bod yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy’n awyddus ac yn frwdfrydig i wneud y gwaith hwn.

Mae’r swydd hon yn gyfle gwych i ddefnyddio’ch sgiliau hyfforddi, dylanwadu a chyfathrebu i helpu busnesau i symud tuag at well cydraddoldeb rhywiol. Byddai’r gallu i sgwrsio yn y Gymraeg hefyd o fudd i’ch tîm a’ch cleientiaid. Ond nid yw hynny’n hanfodol.

Byddwch chi’n treulio llawer o’ch amser allan o’r swyddfa yn cyfarfod busnesau. Byddwn yn gwneud yn siŵr bod gennych chi’r cyfarpar fel y gallwch chi gyflawni’r gwaith unrhyw le, unrhyw bryd.

Pam Chwarae Teg?
Yn naturiol, rydym yn cynnig pecynnau buddion cystadleuol (mwy am hynny nes ymlaen) ac yn bwysicach, byddwch yn cael gwefr go iawn yn cyfrannu at ein gweledigaeth bob diwrnod wrth weithio gyda thîm o bobl ddawnus. Byddwch hefyd yn ymuno ag elusen ddeinamig a blaengarsy’n uchelgeisiol a diflino wrth greu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu.

Am gael gwybod mwy?
Ewch i’n gwefan i wneud cais https://www.cteg.org.uk/cy/amdanom-ni/gyrfa-chwarae-teg/
Am ragor o wybodaeth am y Rhaglen Cyflogwyr, ewch i http://www.agilenation2.org.uk/cy/ar-gyfer-cyflogwyr/

Dyddiad cau: 23.59pm Dydd Sul 28 Mai
Dyddiadau cyfweliad: Wythnos yn dechrau 5 Mehefin.

Eisiau siarad â rhywun? Ffoniwch Gemma ar 07950 492 103

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design