avow logo

AVOW

Deputy Manager – 27 Tachwedd

Family Friends  

Deputy Manager

22 awr yr wythnos – oriau hyblyg

 

Possibility of additional hours for the right candidate

Mae hwn yn swydd 3 mlynedd yn amodol ar gyllid.

£13,472 – £15,9489 actual Graddfa NJC 25-30

Mae Family Friends yn hyrwyddo lles teuluoedd sydd gyda o leiaf un plentyn rhwng yr oedran 5 a 11 mlwydd oed. Rydym yn anelu i leddfu straen rhieni sy’n ymwneud â magwraeth eu plant trwy ddarparu cyngor, cefnogaeth , cyfeirio a gwella sgiliau bywyd a cymdeithasol.

Byddech yn gyfrifol am·

 Dylai fod gennych o leiaf ddwy flynedd o brofiad o :·

You must have a minimum level 5 in Health & Social Care qualification or equivalent

Mae’n rhaid i ymgeiswyr gael defnydd o’u car eu hunain bydd costau trafeilio yn cael eu talu

Mae’r swydd hwn yn ddibynol ar gliriad DBS

I gael pecyn cais ffoniwch 01978 366115 neu e – bostiwch familyfriends@lineone.net

Dyddiad Cau : Dydd Llun  27ain  Tachwedd 2017  am 5yhDyddiad Cyfweliad : Dydd Llun 4 Rhagfyr 2017 ain  Mae

Family Friends yn cyflawni i gyfle cyfartal ac amrywiaeth.   Rhif Elusen Gofrestredig : 1160655

[/sntoggle]

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design