avow logo

AVOW

Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

Teleffonydd/Derbynnydd Graddfa L04  £14,338 – £16,572

Mae Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Corfforaethol y Cyngor yn chwilio am Deleffonydd/Derbynnydd profiadol i ymgymryd â dyletswyddau derbynfa a switsfwrdd yn Neuadd y Dref y Cyngor ac i weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaeth Cofrestryddion y Cyngor.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg i safon dda yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a fyddai’n addas ar gyfer rhywun sydd yn medru ar radd A-C iaith gyntaf TGAU Cymraeg ac wedi derbyn ei haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hon yn swydd llawn amser ond rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sy’n chwilio am rannu swydd.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â’r Tîm, a chefnogi ein hymdrech barhaus i wella’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Yn ogystal â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog fe fyddech hefyd a sgiliau Technoleg Gwybodaeth a gweinyddol da.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus brofiad o weithio mewn amgylchedd wyneb yn wynebu â’r cwsmer ac yn gallu darparu gwasanaethau o safon uchel a phroffesiynol.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Rosanne Wright, Arweinydd Tîm y Ganolfan Gyswllt ar 01978 298959

Dyddiad Cau: 16/12/2016

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design