avow logo

AVOW

Gweinyddwr Ymgynghori a Dysgu – 21 Awst

Gweinyddwr Ymgynghori a Dysgu - 21 Awst

Gweler isod am fanylion swydd wag newydd y mae WCVA yn ei hysbysebu ar ar Recriwt 3:

£17,419 yn codi i £18,070 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA, neu aelodaeth o gynllun pensiwn y llywodraeth leol.

Lleoliad: Bae Caerdydd 

Bydd deilydd y swydd yn darparu cymorth gweinyddol i dîm ymgynghori a dysgu prysur iawn. Bydd hyn yn cynnwys tasgau fel rheoli archebion, paratoi taflenni, cysylltu â hyfforddwyr a lleoliadau, marchnata cyrsiau a chasglu gwerthusiadau yn ogystal â chynnig cymorth gweinyddol i gyfarfodydd y tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn effeithlon ac yn effeithiol yn ei waith, gyda sgiliau rhagorol mewn gwasanaeth cwsmeriaid.

Dyddiad cau: 21 Awst 2017
Dyddiad cyfweliad: 5 Medi 2017

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design