avow logo

AVOW

(English) A Day of Exploring Co-production – Day and Employment Opportunities – 4th July

Chyfleoedd Dydd a Chyflogaeth Wrecsam

Date: Dydd Mercher 4th Gorffennaf 2018

Time: 10:00 – 15:00 BST

Location: Cunliffe Centre For Enablement and Independent Living Skills, 67 Rhosddu Road, Rhosddu, Wrexham, LL11 2NW

Mae Chyfleoedd Dydd a Chyflogaeth Wrecsam yn cynnal ein digwyddiad agored cyntaf yn ystod Wythnos Cydgynhyrchu Genedlaethol i archwilio manteision cyd-gynhyrchu gyda phobl sy’n defnyddio gwasanaethau, gofalwyr a’r gymuned.

Mae cydgynhyrchu’n ymwneud â gweithio mewn partneriaeth gyfartal â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau, gofalwyr, teuluoedd a dinasyddion. Mae gan gydgynhyrchiad y potensial i drawsnewid gofal cymdeithasol a darpariaeth iechyd i fodel sy’n cynnig dewis a rheolaeth go iawn i bobl.

Ymunwch â ni wrth i ni ddechrau ein taith, gwneud pethau’n wahanol, cydweithio a datblygu cyfleoedd newydd.

Yn berthnasol i bawb sy’n cymryd rhan neu sydd â diddordeb mewn Cyfleoedd Dydd a Chyflogaeth a chyd-gynhyrchu yn Wrecsam.

Bydd lluniaeth ar gael.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design