avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.  Hydd at 4 awr yr wythnos ar gael.

Gyda diddordeb?  Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com.


(English) Volunteers Officer – 15th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) NEWCIS Carer Well-being Facilitator – 14th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Community Development Administrator – 15th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welfare Benefits and Advice Officer – 15th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Nominated Trustee (North Wales) – 29th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Board of Directors and Trustees Vacancy with Wrexham Tennis Centre

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Wrexham Tennis Centre Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary Community Chest Grants Panel – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Administrative Assistant – ongoing

 

 

 

 


(English) Placement Request – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Warehouse Assistant (Voluntary) – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! – Yn Barhaus

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! - Yn Barhaus

Grwp Gweithredu Lleol Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau!

Gwahoddiad i gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb i Ddod yn Aelod o un o’r Grwpiau Gweithredu Lleol arfaethedig ar gyfer ardal Sir Ddinbych / Wrecsam.

  • Mae Cadwyn Clwyd yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan unigolion i ddod yn aelodau o’r Grwpiau Gweithredu Lleol newydd ar gyfer ardaloedd gwledig Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam.
  • Bydd y Grŵpiau Gweithredu Lleol yn ymgymryd â’r cyfrifoldeb o oruchwylio ac arwain dosbarthiad arian LEADER yn eu hardal leol.
  • Mae LEADER yn rhaglen a gyllidir gan Ewrop sy’n ffurfio rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig.

Mae’r acronym ‘LEADER’ yn deillio o’r geiriau Ffrangeg “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale” sy’n golygu, ‘Cysylltiadau rhwng yr economi wledig a chamau datblygu’. Y syniad yw ymorol am egni ac adnoddau pobl a chyrff a allai gyfrannu at y broses datblygu gwledig trwy ffurfio partneriaethau ar lefel isranbarthol rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a cymunedol (er enghraifft, busnesau yn yr ardal wledig, cyfundrefnau masnach / siambr fasnach, cyfundrefnau twristiaeth, grwpiau amgylcheddol a.y.y.b.).  Mae dull gweithredu LEADER yn gysylltiedig â grymuso lleol trwy ddatblygu strategaethau a dyrannu adnoddau yn lleol. Y prif erfyn ar gyfer defnyddio dull gweithredu LEADER i ddatblygu ardaloedd a chynnwys cynrychiolwyr lleol mewn gwneud penderfyniadau yw’r Grŵp Gweithredu Lleol.

Bydd y rhaglen LEADER yn canolbwyntio ar y 5 thema a restrir isod:

1.    Ychwanegu gwerth tuag at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol.
2.    Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi lleol.
3.    Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau di-statudol lleol.
4.    Ynni adnewyddol ar lefel gymunedol.
5.    Ecsploitio technoleg ddigidol.

Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb gan unigolion sy’n cynrychioli grwpiau cymunedol lleol.  Cwblhewch y ffurflen atodedig a dychwelwch i Cadwyn Clwyd: admin@cadwynclwyd.co.uk

 

Cadwyn Clwyd

Llys Owain

Stryd y Bont

Corwen

Sir Ddinbych

LL21 0AH

 

cym-datganiad-o-ddiddordeb-i-fod-yn-aelod-o-lag


Wirfoddoli – Yn Barhaus

Wirfoddoli - Yn Barhaus

 

fundraising-ruthin-cymraeg-page-001


Ysgrifennyd

Ysgrifennyd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk

 


Drysorydd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk


(English) Sessional Workers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Casual Young Carers Groups/Activity Assistants – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trustees Recruitment for NEW Dance – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) PA Finder – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design