avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) Charity Shop Supervisor – Closing Date 28th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Groom Vacancy – Open Morning 10th July

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Swyddog Gwella a Datblygu Partneriaethau – 12yp, 29 Mehefin

Swyddog Gwella a Datblygu Partneriaethau - 12yp, 29 Mehefin

unllaisMae Unllais yn gobeithio recriwtio aelod staff newydd ar gyfer tîm Gogledd Cymru.

Mae Unllais yn chwilio am

Swyddog Gwella a Datblygu Partneriaethau 28awr yr wythnos (i gwmpasu Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy). Mae gallu cyfathrebu’n effeithiol yn llafar yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol. (Does dim angen sgiliau cyfieithu.)

Cyflog cychwynnol/cyfnod prawf £23,400 (prorata) yn codi i gyfradd Unllais o £25,400 (prorata) o gadarnhau penodiad yn dilyn cyfnod prawf.

Lleoliad y swydd – Abergele.

I gael mwy o fanylion a phecyn ymgeisio cysylltwch â Bex Cleary, Gweinyddwr y Cwmni

E-bost:                  admin@unllais.co.uk

Ffôn:                     01745 827903


(English) Administrator – 30th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteers Wanted – Pedal Power by Groundwork North Wales

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Cleaner/Support Worker – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) PA Finder – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Stonewall Cymru Lleoliadau Gwaith

Stonewall Cymru Lleoliadau Gwaith

 

work_placements_flyer_a5_digital_1494341419-page-002

 

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a draws rhwng 16 a 25 oed i wneud wythnos o brofiad gwaith gwirfoddol gydag un o’n hyrwyddwyr Amrywiaeth yng Nghymru.

Rydyn ni’n gwybod bod pobl yn perfformio’n well pan maen nhw’n gallu bod yn nhw eu hunain a trwy ein rhaglen Lleoliadau Gwaith bydd pobl ifanc hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thraws yn cael cymorth gan fodel rôl i wella eu hyder, ennill ar sgiliau newydd a chael profiad gwerthfawr o weithio gyda chyflogwr LHDT-gyfeillgar.

Rhai o’r sefydliadau sydd wedi cynnig lleoliad gwaith yn y gorffennol yn cynnwys:

  • Llywodraeth Cymru
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Prifysgol Caerdydd
  • Cyfreithwyr New Law
  • Swyddfa Ystadegau Gwladol

Hoffwn wahodd unrhyw berson ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws i ymgeisio, beth bynnag yw eu profiad, ac yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan rheini nad sydd wedi bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ers tro. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i baru ymgeiswyr llwyddiannus gyda sefydliad a rôl sy’n cyd-fynd gyda’u diddordebau a’r sgiliau maent yn gobeithio ennill.

 

 


Angen Gwirfoddolwyr

Angen Gwirfoddolwyr

cruse-cyp-volunteer-advert-2017-welsh


(English) Wrexham Hospital League of Friends Seek Volunteers – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Carer Support Workers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Self-employed Sessional Workers required

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Sessional Play Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Tenovus Cancer Cancer Care vacancies

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer van driver

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Good Neighbour Volunteers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary opportunity for Veterans Advisory and Pensions Committee (VAPC)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Wrexham (Flexible daytime)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Wrexham (1 to 2 hrs p/w)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Flintshire (1 hr p/w)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Your Space Trustee

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design