avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) Marketing & Communications Assistant (P/T)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Co-ordinator

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Community Agent

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Senior Public Health Practitioners (x2)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Engagement, Involvement and Empowerment Manager

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Vice President to the National Library of Wales

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trustee required for North East Wales Wildlife Board

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Groom

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Independent Member to the Supporting People National Advisory Board

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Positive Steps Service Coordinator

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Appointment of Commissioners (Three Posts)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Self-employed Sessional Workers required

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Centre of Sign-Sight-Sound Trustee Recruitment

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Sessional Play Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Minute Taker

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Tenovus Cancer Cancer Care vacancies

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Engage To Change Job Coach

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer van driver

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

Teleffonydd/Derbynnydd Graddfa L04  £14,338 – £16,572

Mae Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Corfforaethol y Cyngor yn chwilio am Deleffonydd/Derbynnydd profiadol i ymgymryd â dyletswyddau derbynfa a switsfwrdd yn Neuadd y Dref y Cyngor ac i weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaeth Cofrestryddion y Cyngor.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg i safon dda yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a fyddai’n addas ar gyfer rhywun sydd yn medru ar radd A-C iaith gyntaf TGAU Cymraeg ac wedi derbyn ei haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hon yn swydd llawn amser ond rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sy’n chwilio am rannu swydd.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â’r Tîm, a chefnogi ein hymdrech barhaus i wella’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Yn ogystal â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog fe fyddech hefyd a sgiliau Technoleg Gwybodaeth a gweinyddol da.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus brofiad o weithio mewn amgylchedd wyneb yn wynebu â’r cwsmer ac yn gallu darparu gwasanaethau o safon uchel a phroffesiynol.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Rosanne Wright, Arweinydd Tîm y Ganolfan Gyswllt ar 01978 298959

Dyddiad Cau: 16/12/2016


(English) Research Assistant at Wales Public Services 2025

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trustees

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary Treasurer (4 hrs per month)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Good Neighbour Volunteers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary opportunity for Veterans Advisory and Pensions Committee (VAPC)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Wrexham (Flexible daytime)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Wrexham (1 to 2 hrs p/w)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Flintshire (1 hr p/w)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Your Space Trustee

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Support Services Operations: Operational Support Grade General

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) KIM Inspire volunteers required

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Treasurer

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Counsellor Manager

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Sessional Play Worker

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Bilingual Information Officer

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Young Carers Sessional Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Autism Initiatives Vacancies

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Hafal vacancies

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) ABA Support Worker – Part Time

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Age Connects North Wales Central Trustees (Unpaid)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Cleaner / Support Worker

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design