Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Asiantau Cymunedol

Mae’r Prosiect Asiantau Cymunedol o dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cynghorau Cymuned ac AVOW gaiff eu comisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae Asiantau Cymunedol yn cefnogi pobl sy’n byw yn ardaloedd Wrecsam, gan bontio’r bwlch rhwng y gymuned leol a’r sefydliadau statudol neu drydydd sector ac yn gallu cynnig cymorth neu gefnogaeth.

Mae Asiantau Cymunedol yn ddarparu mynediad hawdd at amrywiaeth o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn y sir ac yn cynnig cymorth i gael mynediad iddynt.

Bydd Asiantau Cymunedol yn cydweithio’n agos gyda mudiadau trydydd sector ar draws Wrecsam er mwyn llunio rhestr gynhwysfawr o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yr ardal. Diben hyn ydy cynnig gwasanaeth bodloni gofynion gan roi pobl ar ben ffordd ynghylch y gwasanaethau mwyaf addas i fodloni eu hanghenion nhw.

Mae gan Asiantau Cymunedol rifau ffôn symudol os ydych yn dymuno cysylltu â hwy yn uniongyrchol, os nad yw’r Asiant ar gael gadewch neges a byddant yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Nid yw’r gwasanaeth ar gael ar hyn o bryd yn:

 • Rhosddu
  • Ffôn: 07922 686494
  • ebost: communityagent4rhosddu@ gmail.com
 • Parc Caia
  • Ffôn: 07932 902661
  • ebost: communityagentcaiapark@ gmail.com
 • Coedpoeth
  • Ffôn: 07908 801471
  • ebost: communityagentcoedpoeth@ gmail.com
 • Glyn Ceiriog
  • Ffôn: 07908 373003
  • ebost: communityagent003@ btinternet.com
 • Glyn-Traian
  • Ffôn: 07931 991356
  • ebost: CommunityAgentGT@ glyntraian.org.uk
 • Rhiwabon a Penycae
  • Ffôn: 07732 511670
  • ebost: communityagentpr@ yahoo.com
 • Gwersyllt
  • Ffôn: 07756 387021
  • ebost: communityagentgwersyllt@ gmail.com
 • Waun
  • ebost: chirk.ca@ gmail.com

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design