Sesiwn Galw Mewn i Ofalwyr Sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos Taith Dydd i Landudno Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam Fforwn y Gofalwyr Grŵp Gofalwyr Dynion – Llanciau Llon (Jolly Boys)

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau neu i archebu tocyn neu gadw lle, cysylltwch â ni ar: 01978 318812 or carers@avow.org

Fyddai sgwrs a phaned gyda gofalwyr eraill neu aelod o staff o les i chi? Os felly, dewch i’n sesiwn galw heibio misol i ofalwyr.

Dydd Iau cyntaf y Mis 10am – 12noon, AVOW, Wrecsam

6 Gorffennaf

3 Awst

7 Medi

5 Hydref

Croeso mawr i bawb!

Mae dod i ddigwyddiadau yn ystod y dydd yn anodd i nifer ohonoch chi, felly er mwyn gallu bod yn help i fwy ohonoch chi rydan ni wedi penderfynu trefnu sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos. Cyfle i gael paned a sgwrs gyda gofalwyr eraill ac aelod o staff AVOW.

Pryd: Dydd Mercher 16 Awst

Lle:   AVOW

Pryd: 5-7 yr hwyr

Os oes gennych chi awydd dod, rhowch ganiad i ni ar 0800 276 1070

Dewch i ymuno gyda ni am ddiwrnod bendigedig yn Llandudno Mae Llandudno yn gyrchfan lan-y-môr, tref a chymuned yng Nghymru. Bydd yn gyfle ichi fwynhau taith hamddenol ar droed ger lan-y-môr neu at ddiwedd y pier neu fwynhau mymryn o siopa. Byddwn yn croesi’n bysedd am dywydd braf.

Ble: Llandudno

Dyddiad: Dydd Mercher 6 September

Amser: 9.30 – 4.30

Cost: £5

Taith i'r Theatr

Mae’n bleser gennym ni fedru cynnig noson yn y Theatr i Ofalwyr. Mae ‘Mr Whatnot’ yn deyrnged ddigri dros ben gan Alan Ayckbourn i ffilmiau distaw. Mae’n ddrama ddoniol a dwl lle byddwch yn chwerthin nerth eich pen a thybio sut mae modd i actorion gyflwyno drama mor arbennig yn defnyddio cyn lleied o ategion.

Ble: Grove Park Theatre

Dyddiad: Dydd Gwener 15 Gwener

Amser: 7pm

Cost: £5

Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn bwyllgor codi arian gwirfoddol o Ofalwyr a Chyn-ofalwyr. Maen nhw’n trefnu llu o ddigwyddiadau codi arian ac yn cwrdd ar drydydd ddydd Iau pob mis yn AVOW.

Bydd Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn cynnal prynhawn codi arian.

Byddan nhw’n cyfarfod nesaf ar: Dydd Iau 20 Gorffennaf, Dydd Iau 17 Awst, Dydd Iau 21 Medi 11 – 12.30, AVOW

Events:

Bingo Evening, Froncysyllte Community Centre, 6.30, TBC

Quiz – TBC

Coffee morning/afternoon tea – TBC

Mae Fforwm Gofalwyr Wrecsam yn lle i Ofalwyr sôn am eu profiadau a dweud eu dweud am y problemau maen nhw’n eu hwynebu. Mae’r Fforwm yn agored i bawb sy’n Ofalwr. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob yn ddeufis.

Bydd cyfarfod nesa’r Fforwm yn AVOW :

Dydd Mercher 26 Gorffennaf, 10:30-12.30

Dydd Mercher 27 Medi, 10:30-12.30

Mae cyfarfodydd y Fforwm yn anffurfiol ac yn gyfeillgar.

Mae croeso i chi ddod a dweud eich dweud i bobl fydd yn gwrando.

Cyfle i gwrdd â gofalwyr gwrywaidd eraill yn lleol a mwynhau gwibdaith achlysurol

Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith y mis, fel arfer ar ddydd Mercher ola’r mis – ond fe all y diwrnod newid i gyd-fynd â threfniadau gweithgaredd benodo

Y cyfarfod nesaf: Dydd Iau 27 Gorffennaf, Dydd Iau 31 Awst & Dydd Iau 28 Medi

Byddwn ni bob amser yn croesawu syniadau am weithgareddau a thripiau!!!!

I gael mwy o wybodaeth neu drefnu dod ar drip, cysylltwch â Roger ar: 0800 276 1070