Sesiwn Galw Mewn i Ofalwyr Sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos Taith diwrnod i Ofalwyr– South Port Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam Fforwn y Gofalwyr Grŵp Gofalwyr Dynion – Llanciau Llon (Jolly Boys) Coleg Cambria - Salon Iâl

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau neu i archebu tocyn neu gadw lle, cysylltwch â ni ar: 01978 318812 or carers@avow.org

Fyddai sgwrs a phaned gyda gofalwyr eraill neu aelod o staff o les i chi? Os felly, dewch i’n sesiwn galw heibio misol i ofalwyr.

Dydd Iau cyntaf y Mis 10am – 12noon, AVOW, Wrecsam

6 Ebrill

4 Mai

1 Mehefin

6 Gorffennaf

Croeso mawr i bawb!

Mae dod i ddigwyddiadau yn ystod y dydd yn anodd i nifer ohonoch chi, felly er mwyn gallu bod yn help i fwy ohonoch chi rydan ni wedi penderfynu trefnu sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos. Cyfle i gael paned a sgwrs gyda gofalwyr eraill ac aelod o staff AVOW.

Pryd: Dydd Mercher 17 mai

Lle:   AVOW

Pryd: 5-7 yr hwyr

Os oes gennych chi awydd dod, rhowch ganiad i ni ar 0800 276 1070

Pryd: Dydd Mawrth Mehefin y 13ed

Ble: South Port

Amser: 9.30yb – 4.30yp

£5 i ofalwyr, £5 i’r rheiny sydd ddim yn gofalu

Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn bwyllgor codi arian gwirfoddol o Ofalwyr a Chyn-ofalwyr. Maen nhw’n trefnu llu o ddigwyddiadau codi arian ac yn cwrdd ar drydydd ddydd Iau pob mis yn AVOW.

Bydd Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn cynnal prynhawn codi arian.

Pryd:Dydd Iau 15 Mehefin

Ble: AVOW

Amser: 2yp

Pris:  Mae AM DDIM i fynychu ond byddwn yn codi mymryn am baned, raffl a thombola

Mae Fforwm Gofalwyr Wrecsam yn lle i Ofalwyr sôn am eu profiadau a dweud eu dweud am y problemau maen nhw’n eu hwynebu. Mae’r Fforwm yn agored i bawb sy’n Ofalwr. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob yn ddeufis.

Bydd cyfarfod nesa’r Fforwm yn AVOW : am10:30 ar ddydd Mercher 31 Mai

Mae cyfarfodydd y Fforwm yn anffurfiol ac yn gyfeillgar.

Mae croeso i chi ddod a dweud eich dweud i bobl fydd yn gwrando.

Cyfle i gwrdd â gofalwyr gwrywaidd eraill yn lleol a mwynhau gwibdaith achlysurol

Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith y mis, fel arfer ar ddydd Mercher ola’r mis – ond fe all y diwrnod newid i gyd-fynd â threfniadau gweithgaredd benodo

Y cyfarfod nesaf:           Dydd Iau 27 Ebrill, Dydd Iau 25 Mai & Mehefin

Byddwn ni bob amser yn croesawu syniadau am weithgareddau a thripiau!!!!

I gael mwy o wybodaeth neu drefnu dod ar drip, cysylltwch â Roger ar: 0800 276 1070

Mae Salon Gwallt a Harddwch Coleg Cambria yn cydweithio gyda ni erbyn hyn er mwyn cynnig triniaethau am ddim i’n Gofalwyr.

Beth am ddod draw i Salon Iâl Coleg Cambria er mwyn derbyn triniaeth mewn awyrgylch moethus?

Mae’r salon o dan ofal myfyrwyr o safon broffesiynol ac yn ddiweddar bu i’r salon dderbyn gwobr o gydnabyddiaeth fel Canolfan Rhagoriaeth Wella. Mae ar agor i’r cyhoedd yn ystod y tymor i fanteisio ar lu o driniaethau gwallt a harddwch. Rydym yn cynnig cynnyrch harddwch o safon gan gwmnïau fel Wella, Dermalogica, Opi ac Sp a Thalgo.

I wybod mwy, cysylltwch gyda Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam.